Najmłodsze ofiary brudnego powietrza
Przewiń do artykułu
Menu

Niemowlęta i dzieci oddychające zanieczyszczonym przez niską emisję powietrzem od początku otrzymują dawki trucizn, które nie pozostają bez wpływu na ich zdrowie. To w wieku dorosłym także ma swoje implikacje. Co więcej, w okresie płodowym tym maluchom nie jest lepiej.

Przez kilkanaście lat grupa naukowców pod kierunkiem prof. Wiesława Jędrychowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy z Columbia University w Nowym Jorku, prowadziła na szeroką skalę badania nad wpływem zanieczyszczenia powietrza, w szczególności pyłu zawieszonego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), na zdrowie dzieci. Zaczęli od ich rozwoju w łonie matki (okres prenatalny) i monitorowali je przez kilkanaście lat.

Badaniu poddana została grupa 500 ciężarnych kobiet, w wieku 18-35 lat, niepalących, bez nadciśnienia i cukrzycy, które były stałymi mieszkankami Krakowa od przynajmniej roku i nie były narażone zawodowo na WWA lub inne substancje mogące zaburzać prawidłowy rozwój płodu.

Okazało się, że zanieczyszczenia występujące w powietrzu, w tym także rakotwórcze WWA, potrafią bez trudu przenikać przez barierę łożyskowo-naczyniową matki. Kobiety, które były narażone w czasie ciąży na większe zanieczyszczenia powietrza, rodziły dzieci mniejsze - z niższą wagą, mniejszym obwodem głowy i mniejszą długością ciała. Średnio te dzieci były lżejsze o 128 g, mniejsze o 0,9 cm, a ich główki miały obwód mniejszy o niespełna 0,4 cm.

Obserwacje prowadzone w dalszych miesiącach życia dzieci z badanej grupy wykazały, że niemowlęta, które w okresie życia płodowego narażone były na działanie zanieczyszczeń z powietrza, jakim oddychały matki, mają mniejszą pojemność płuc i krótki, świszczący oddech.

Prof. Jędrychowski, wybitny epidemiolog, potwierdził w swoich badaniach, że dzieci te w czasie kolejnych lat ich życia mają częściej problemy z oddychaniem, zapadają na choroby układu oddechowego, astmę, infekcje oskrzeli i płuc.

Monitorowana grupa dzieci, gdy osiągnęły wiek 5 lat, została poddana badaniom dotyczącym ich rozwoju intelektualnego. Te dzieci, które w okresie płodowym były narażone na większe zanieczyszczenie i mieszkają w dzielnicach, gdzie poziom stężenia pyłów jest wyższy, wypadały gorzej na testach inteligencji. Ich iloraz inteligencji wypadał w testach niżej średnio o 3,8 pkt.

 

źródło: Planergia/YouTube.com

 

Podkreślmy, że strata 3.8 punktów w skali IQ nie odnosi się do hipotetycznej grupy kontrolnej nie narażonej wcale lub narażonej jedynie bardzo nieznacznie na zanieczyszczenia - takiej grupy dzieci nie dałoby się w Polsce łatwo znaleźć, zwłaszcza w Małopolsce czy na Śląsku - tylko do grupy, w której występują stężenia WWA nawet tak wysokie, jak 18ng/m3 . W porównaniu z dziećmi żyjącymi w idealnie czystym środowisku i mogących w pełni rozwinąć swoje wrodzone zdolności umysłowe, ubytek inteligencji wśród dzieci krakowskich jest więc zapewne znacznie wyższy.

Równolegle z krakowskimi,  badania z użyciem tej samej metodologii były prowadzone w Nowym Jorku na dwu grupach kobiet i ich dzieci. Wyniki badań z USA również potwierdzają wpływ ekspozycji matki na WWA na inteligencję i rozwój psychomotoryczny dziecka. Wykazano także związek między wyższym narażeniem matek a deficytami koncentracji, uwagi i zwiększoną nadpobudliwością (ADHD) dzieci. Badania prowadzone w ostatnich latach wyraźnie pokazują też, że wyższe narażenie ciężarnych kobiet na zanieczyszczenia powietrza przekłada się także na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu u ich potomstwa.

Posługując się ponownie przykładem Krakowa, warto dodać, że krakowskie dzieci prawie trzy razy częściej chorują na astmę oskrzelową niż ich rówieśnicy oddychający czystszym powietrzem. Zgodnie z informacjami podanymi przez dr. hab. n. med. Ewę Czarnobilską, kierownika Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ, w skali ogólnopolskiej problem dotyczy 6 proc. dzieci, a w Krakowie odsetek ten wynosi aż 16 proc.

Problem zanieczyszczonego powietrza nie jest zadaniem do rozwiązania przez pojedynczych obywateli. To musi być priorytetowy program rządowy. Sami jednak możemy coś zrobić dla tych dzieci, których matki, a potem one same mają pecha mieszkać na terenach, gdzie powietrze jest brudne. W Polsce to prawie wszędzie, oprócz Podlasia oraz Warmii i Mazur.Oddychanie przez kobietę ciężarną silnie zanieczyszczonym powietrzem jest równie szkodliwe, jak palenie przez nią w tym okresie papierosów. W dymie papierosowym i w silnie zanieczyszczonym powietrzu znajduje się wiele tych samych substancji.

źródło: gminazenergia.pl

 

Co sam możesz zrobić dla swojego dziecka?

•    Sprawdzaj jakość powietrza podawaną przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska na ich stronach internetowych. Jeśli normy zanieczyszczeń są mocno przekroczone – nie pozwól dzieciom bawić się na zewnątrz. To nie ma nic wspólnego z „zabawą na świeżym powietrzu”, a wręcz przeciwnie.

•    Dzieci mają tendencję do oddychania przez usta, dlatego zwracaj na to uwagę i zachęcaj do oddychania przez nos, który jest naturalnym filtrem.

•    Wyjeżdżaj z dzieckiem poza zanieczyszczone tereny, kiedy tylko możesz. Każda przerwa w oddychaniu brudnym powietrzem ma znaczenie.

•    Unikaj podróżowania z dzieckiem w godzinach szczytu, a jadąc samochodem wybieraj mniej ruchliwe trasy. Zamknij też okna w samochodzie, wentylację zaś ustaw na obieg zamknięty.

•    Spacerując z dzieckiem, albo gdy jeździ ono na rowerze, unikaj ruchliwych ulic.

•    Jeśli okna w mieszkaniu wychodzą na ulicę, to nie otwieraj ich w godzinach najwyższego nasilenia ruchu drogowego.

•    Dbaj o dietę dziecka. Niech będzie ona bogata w w witaminy A, C i E oraz selen pomagające organizmowi neutralizować nadmiar wolnych rodników. Wolne rodniki powstają w wyniku m.in. oddychania zanieczyszczonym powietrzem i przyczyniają się do rozwoju astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Ewa Grochowska

Źródła:

- polskialarmsmogowy.pl

- teraz-srodowisko.pl

- zdrowie.dziennik.pl

- wyborcza.pl

 

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl